Có thể bạn thừa biết Khi bạn nhắm mắt lại, bạn sẽ không nhìn thấy gì hết.

Có thể bạn thừa biết

Khi bạn nhắm mắt lại, bạn sẽ không nhìn thấy gì hết.

Nếu bạn đi cướp ngân hàng, bất luận là thành công hay thất bại, thì trong 10 năm tới bạn cũng không phải đi làm.

Một hôm nắng gió trở trời,

Hai người xa lạ bỗng rời xa nhau…

Đồng hồ là đồ vật treo trong lớp và được học sinh nhìn nhiều hơn cả bảng.

Bạn sẽ cảm thấy khó thở mỗi khi bạn nín thở.

Bạn không thể buồn khi bạn ngủ.

Bạn không thể ngủ khi bạn buồn.

Sự thật là…một vòng tròn không thể nào 361°

Cuộc đời có luật nhân quả, khi bạn cho đi thứ gì, bạn sẽ mất luôn thứ đó.

Tất cả những tên tội phạm nguy hiểm trên thế giới đều được sinh ra bởi phụ nữ.

Phần lớn đàn ông đều bị hấp dẫn bởi phụ nữ

Có thể bạn thừa biết

Khi bạn nhắm mắt lại, bạn sẽ không nhìn thấy gì hết. Bạn thừa biết

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top