Có thể bạn thừa biết Hầu hết những người rớt đại học là do không đủ điểm

Có thể bạn thừa biết

Hầu hết những người rớt đại học là do không đủ điểm

Nếu bạn đi cướp ngân hàng, bất luận là thành công hay thất bại, thì trong 10 năm tới bạn cũng không phải đi làm.

Một hôm nắng gió trở trời,

Hai người xa lạ bỗng rời xa nhau…

Đồng hồ là đồ vật treo trong lớp và được học sinh nhìn nhiều hơn cả bảng.

Bạn sẽ cảm thấy khó thở mỗi khi bạn nín thở.

Bạn không thể buồn khi bạn ngủ.

Bạn không thể ngủ khi bạn buồn.

Sự thật là…một vòng tròn không thể nào 361°

Vào ngày 31/12/1999 toàn thế giới… chuẩn bị bước sang năm 2000

Việt Nam sở hữu lượng người nói tiếng Việt lớn nhất thế giới

Truyền thuyết kể rằng phần xanh của cục gôm có khả năng tẩy được mực

Có thể bạn thừa biết

Hầu hết những người rớt đại học là do không đủ điểm Bạn thừa biết

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top