Có thể bạn thừa biết Cuộc tình dù đúng dù sai, người phá thai vẫn là bác sĩ

Có thể bạn thừa biết

Cuộc tình dù đúng dù sai, người phá thai vẫn là bác sĩ

Nếu bạn đi cướp ngân hàng, bất luận là thành công hay thất bại, thì trong 10 năm tới bạn cũng không phải đi làm.

Một hôm nắng gió trở trời,

Hai người xa lạ bỗng rời xa nhau…

Đồng hồ là đồ vật treo trong lớp và được học sinh nhìn nhiều hơn cả bảng.

Bạn sẽ cảm thấy khó thở mỗi khi bạn nín thở.

Bạn không thể buồn khi bạn ngủ.

Bạn không thể ngủ khi bạn buồn.

Võ lâm tương truyền: Nếu bạn luôn ngâm mình trong nước, thì người bạn sẽ không bao giờ khô.

Có thể bạn chưa biết dân tộc Kinh cũng có m*ng và dân tộc Mông cũng có k*nh =))

Tất cả đàn ông đều chung thủy… cho đến khi bị phát hiện.

Vào năm 1969, 2 người đàn ông ra khơi đánh cá đã phát hiện… ngoài biển có rất nhiều nước.

Có thể bạn thừa biết

Cuộc tình dù đúng dù sai, người phá thai vẫn là bác sĩ Bạn thừa biết

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top