Có thể bạn thừa biết Bạn không thể buồn khi bạn ngủ. Bạn không thể ngủ khi bạn buồn.

Có thể bạn thừa biết

Bạn không thể buồn khi bạn ngủ.

Bạn không thể ngủ khi bạn buồn.

Nếu bạn đi cướp ngân hàng, bất luận là thành công hay thất bại, thì trong 10 năm tới bạn cũng không phải đi làm.

Một hôm nắng gió trở trời,

Hai người xa lạ bỗng rời xa nhau…

Đồng hồ là đồ vật treo trong lớp và được học sinh nhìn nhiều hơn cả bảng.

Bạn sẽ cảm thấy khó thở mỗi khi bạn nín thở.

Võ lâm tương truyền: Nếu bạn luôn ngâm mình trong nước, thì người bạn sẽ không bao giờ khô.

Thật ra xinh đẹp không quá khó… Chỉ cần bạn biết ảo tưởng là được.

Có 2 điều trong cuộc đời bạn không nên bỏ lỡ, đó là điều thứ nhất và điều thứ hai.

Sau một thời gian anh đã suy nghĩ, anh nhận ra là anh đã suy nghĩ được một thời gian.

Cuộc tình dù đúng dù sai, người phá thai vẫn là bác sĩ

Có thể bạn thừa biết

Bạn không thể buồn khi bạn ngủ.
Bạn không thể ngủ khi bạn buồn. Bạn thừa biết

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top