Cô Anna Nguyễn phát biểu cảm nghĩ sau bài phát biểu tại Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc

Chúng tôi đã cảm thấy thế nào khi hiện diện cùng một hội trường Chính phủ Việt Nam để nói về những vi phạm nhân quyền? Thứ nhất, việc đưa ra một tuyên bố trước Hội đồng Nhân quyền là một điểm nhấn mạnh để nâng cao nhận thức về những gì đang diễn ra ở V

Chúng tôi đã cảm thấy thế nào khi hiện diện cùng một hội trường Chính phủ Việt Nam để nói về những vi phạm nhân quyền? Thứ nhất, việc đưa ra một tuyên bố trước Hội đồng Nhân quyền là một điểm nhấn mạnh để nâng cao nhận thức về những gì đang diễn ra ở Việt Nam. Nó buộc Chính phủ Việt Nam phải trả lời rõ ràng các câu hỏi tại sao họ vi phạm nhân quyền, tại sao những người này đang ở trong tù, tại sao các nhà bảo vệ nhân quyền lại đang trong tình trạng không an toàn. Và thứ hai nó cũng cho phép chúng tôi có một cuộc đối thoại mở với chính phủ Việt Nam. Các tổ chức xã hội dân sự và các nhà hoạt động độc lập không có nhiều cơ hội có thể nói chuyện với các đoàn của Việt Nam.

https://www.youtube.com/watch?v=g1XpfifEauQChúng tôi đã cảm thấy thế nào khi hiện diện cùng một hội trường Chính phủ Việt Nam để nói về những vi phạm nhân quyền? Thứ nhất, việc đưa ra một tuyên bố trước Hội đồng Nhân quyền là một điểm nhấn mạnh để nâng cao nhận thức về những gì đang diễn ra ở V

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top