Có 1 người phụ nữ luôn yêu tôi đến hết cuộc đời… Đó chính là MẸ CỦA TÔI. Đừng ăn chơi khi mẹ còn cực khổ Đừng đua đòi khi cha đổ mồ hôi

Có 1 người phụ nữ luôn yêu tôi đến hết cuộc đời… Đó chính là MẸ CỦA TÔI.

Đừng ăn chơi khi mẹ còn cực khổ

Đừng đua đòi khi cha đổ mồ hôi

Đến khi phải tự mình mưu sinh hằng ngày. Tôi mới nhận ra đây chính là thứ áp lực thực sự cha mẹ đã gánh vác thay cho tôi suốt bao năm tháng để đợi tôi trưởng thành.

Gia đình là để yêu thương, không phải để lựa chọn.

Ước mơ của mẹ là nhìn thấy con trưởng thành, còn ước mơ của con là nhìn thấy mẹ trẻ lại.

Nếu như mình có thành công về nhà hông có mẹ thì cũng hổng vui.

Cơm mẹ nấu bữa ăn bữa bỏ

Bước ra đời bữa đói bữa no

Ngày rằm báo hiếu Vu Lan

Cầu mong cha mẹ bình an cả đời

Công dưỡng dục ngàn năm ghi tạc.

Đức sinh thành muôn thuở nào quên.

Chỉ sợ nước mắt mẹ rơi

Chứ ăn chơi lúc nào chả được.

Chỉ có cha mẹ mới yêu con vô điều kiện.

Còn thế giới ngoài kia… phải có điều kiện mới yêu con.

Có 1 người phụ nữ luôn yêu tôi đến hết cuộc đời… Đó chính là MẸ CỦA TÔI.

Đừng ăn chơi khi mẹ còn cực khổ
Đừng đua đòi khi cha đổ mồ hôi Cha mẹ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top