Chuẩn luôn, chuẩn như lê duẩn, chuẩn không cần chỉnh, chỉnh là không còn chuẩn … Sống đơn giản cho đời thanh thản Sống khùng điên cho đời bình yên

Chuẩn luôn, chuẩn như lê duẩn, chuẩn không cần chỉnh, chỉnh là không còn chuẩn …

Sống đơn giản cho đời thanh thản

Sống khùng điên cho đời bình yên

Muốn nhìn rõ một người phụ nữ hãy đợi họ tẩy trang xong.

Muốn mua đồ không cần nhìn giá, thì phải lao động không cần nhìn giờ.

Nếu bạn có bóng, bạn không cần phải phòng thủ bởi vì trên sân chỉ có một quả bóng duy nhất.

Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt cá tính, gieo cá tính bạn sẽ gặt số phận.

Tha thứ thì dễ dàng. Nhưng tin tưởng một lần nữa thì không dễ dàng như vậy.

Anh xa em 30 ngày mà anh cứ tưởng chừng như…cả tháng.

Đối với em… anh là rác… nhưng đối với đứa khác anh lại là Các Mác, Lê Nin

Ở đâu cũng có anh hùng

Ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên.

Đời này không có bao dung

Đời này chỉ có bung dao giết người :))

Chuẩn luôn, chuẩn như lê duẩn, chuẩn không cần chỉnh, chỉnh là không còn chuẩn …

Sống đơn giản cho đời thanh thản
Sống khùng điên cho đời bình yên Chuẩn CMNR

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top