Chuẩn luôn, chuẩn như lê duẩn, chuẩn không cần chỉnh, chỉnh là không còn chuẩn … Một khi đã máu là không biết bố cháu là ai Một khi đã có thai thì không biết ai là bố cháu

Chuẩn luôn, chuẩn như lê duẩn, chuẩn không cần chỉnh, chỉnh là không còn chuẩn …

Một khi đã máu là không biết bố cháu là ai

Một khi đã có thai thì không biết ai là bố cháu

Muốn nhìn rõ một người phụ nữ hãy đợi họ tẩy trang xong.

Muốn mua đồ không cần nhìn giá, thì phải lao động không cần nhìn giờ.

Nếu bạn có bóng, bạn không cần phải phòng thủ bởi vì trên sân chỉ có một quả bóng duy nhất.

Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt cá tính, gieo cá tính bạn sẽ gặt số phận.

Tha thứ thì dễ dàng. Nhưng tin tưởng một lần nữa thì không dễ dàng như vậy.

Anh xa em 30 ngày mà anh cứ tưởng chừng như…cả tháng.

Đối với em… anh là rác… nhưng đối với đứa khác anh lại là Các Mác, Lê Nin

Sống đơn giản cho đời thanh thản

Sống khùng điên cho đời bình yên

Ở đâu cũng có anh hùng

Ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên.

Chuẩn luôn, chuẩn như lê duẩn, chuẩn không cần chỉnh, chỉnh là không còn chuẩn …

Một khi đã máu là không biết bố cháu là ai
Một khi đã có thai thì không biết ai là bố cháu Chuẩn CMNR

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top