Chuẩn luôn, chuẩn như lê duẩn, chuẩn không cần chỉnh, chỉnh là không còn chuẩn … Khi nào đá biết bơi thì lá sẽ chìm.

Chuẩn luôn, chuẩn như lê duẩn, chuẩn không cần chỉnh, chỉnh là không còn chuẩn …

Khi nào đá biết bơi thì lá sẽ chìm.

Muốn nhìn rõ một người phụ nữ hãy đợi họ tẩy trang xong.

Muốn mua đồ không cần nhìn giá, thì phải lao động không cần nhìn giờ.

Nếu bạn có bóng, bạn không cần phải phòng thủ bởi vì trên sân chỉ có một quả bóng duy nhất.

Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt cá tính, gieo cá tính bạn sẽ gặt số phận.

Tha thứ thì dễ dàng. Nhưng tin tưởng một lần nữa thì không dễ dàng như vậy.

Cùng một câu nói… Vào những thời điểm khác nhau… Sẽ tạo ra hiệu quả khác nhau!

Chỉ cần bạn giỏi thêm một phần, càng bớt đi một câu cầu xin người khác.

Thế giới sẽ không bị phá huỷ bởi những kẻ làm điều tàn ác, nhưng bởi những ai chứng kiến mà không làm bất cứ điều gì.

Biến đổi tính chất của một nguyên tố hoá học còn dễ hơn thay đổi bản chất của một con người.

Chuẩn luôn, chuẩn như lê duẩn, chuẩn không cần chỉnh, chỉnh là không còn chuẩn …

Khi nào đá biết bơi thì lá sẽ chìm. Chuẩn CMNR

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top