Chuẩn luôn, chuẩn như lê duẩn, chuẩn không cần chỉnh, chỉnh là không còn chuẩn … Bạn có biết ai mà bạn ghét nhất và căm thù nhất không. Đó chính là… kẻ thù của bạn

Chuẩn luôn, chuẩn như lê duẩn, chuẩn không cần chỉnh, chỉnh là không còn chuẩn …

Bạn có biết ai mà bạn ghét nhất và căm thù nhất không. Đó chính là… kẻ thù của bạn

Muốn nhìn rõ một người phụ nữ hãy đợi họ tẩy trang xong.

Muốn mua đồ không cần nhìn giá, thì phải lao động không cần nhìn giờ.

Nếu bạn có bóng, bạn không cần phải phòng thủ bởi vì trên sân chỉ có một quả bóng duy nhất.

Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt cá tính, gieo cá tính bạn sẽ gặt số phận.

Tha thứ thì dễ dàng. Nhưng tin tưởng một lần nữa thì không dễ dàng như vậy.

Anh xa em 30 ngày mà anh cứ tưởng chừng như…cả tháng.

Nếu bạn tán đổ 1 người đang có người yêu… thì bạn chỉ tìm được 1 kẻ phản bội mà thôi!

Người giúp bạn đi đánh ghen chưa hẳn đã là bạn tốt… có thể nó cũng muốn chiếm anh ta

Đối với em… anh là rác… nhưng đối với đứa khác anh lại là Các Mác, Lê Nin

Chuẩn luôn, chuẩn như lê duẩn, chuẩn không cần chỉnh, chỉnh là không còn chuẩn …

Bạn có biết ai mà bạn ghét nhất và căm thù nhất không. Đó chính là… kẻ thù của bạn Chuẩn CMNR

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top