Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 5 1 1960

Bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ðảng, tại Hà Nội, ngày 51-1960. Thưa các đồng chí, Tôi xin thay mặt Trung ương Ðảng và Mặt trận hoan nghênh các đồng chí đã đến dự lễ chúc mừng Ðảng 30 tuổi. Trong thời gian vừa qua,

Bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ðảng, tại Hà Nội, ngày 51-1960. Thưa các đồng chí, Tôi xin thay mặt Trung ương Ðảng và Mặt trận hoan nghênh các đồng chí đã đến dự lễ chúc mừng Ðảng 30 tuổi. Trong thời gian vừa qua, khắp miền Bắc nước ta từ thành thị đến nông thôn, các nhà máy, nông trường, hợp tác xã, các đơn vị bộ đội, các cơ quan, trường học, v.v. ai cũng hăng hái thi đua lấy thành tích chào mừng Ðảng. Tôi xin thay mặt Ðảng gửi lời khen ngợi và cảm ơn toàn thể đồng bào ta. Ðồng bào miền Nam trước đây đã từng anh dũng tham gia cách mạng và kháng chiến, ngày nay đang đoàn kết chặt chẽ, bền bỉ đấu tranh chống chế độ hung tàn của Mỹ Diệm, đòi cải thiện đời sống, đòi tự do dân chủ, đòi hòa bình thống nhất nước nhà và luôn luôn hướng về miền Bắc.

Tôi xin thay mặt Ðảng gửi đến đồng bào lời chào thân ái nhất; và nói với đồng bào rằng: Cuộc đấu tranh chính nghĩa tuy phải trường kỳ gian khổ, nhưng nhất định thắng lợi. Thưa các đồng chí, Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Ðảng ta thật là vĩ đại! Ðảng ta là con nòi, xuất thân từ giai cấp lao động. Trong đại gia đình vô sản quốc tế rực rỡ dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác Lênin, Ðảng ta có những người anh vĩ đại như Ðảng Cộng sản Liên Xô, Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Ðảng Cộng sản Pháp và các đảng anh em khác, gồm 35 triệu anh em chiến sĩ tiên phong của giai cấp công nhân.

Ðảng ta vĩ đại thật! Từ ngày bị đế quốc Pháp xâm chiếm, nước ta là một xứ thuộc địa, dân ta là vong quốc nô, Tổ quốc ta bị giày xéo dưới gót sắt của kẻ thù hung ác. Trong mấy mươi năm khi chưa có Ðảng, tình hình đen tối như không có đường ra. Từ ngày mới ra đời, Ðảng ta liền giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân ta tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Mầu cờ đỏ của Ðảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong. Ăn quả phải nhớ người trồng cây. Trong cuộc tưng bừng vui vẻ hôm nay, chúng ta phải nhớ đến những anh hùng, liệt sĩ của Ðảng, của dân ta.

Trong 15 năm đấu tranh trước Cách mạng Tháng Tám và trong tám, chín năm kháng chiến, biết bao đảng viên ưu tú và quần chúng cách mạng đã vì dân, vì Ðảng mà hy sinh một cách cực kỳ oanh liệt. Chỉ riêng trong cấp Trung ương của Ðảng đã có 14 đồng chí bị đế quốc Pháp bắn, chém, hoặc đập chết trong nhà tù. Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ và chúng ta thì phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt tất cả mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã chuyển lại cho chúng ta.

Tôi đề nghị chúng ta mặc niệm một phút! Xin thôi! Nhân đây, tôi muốn nhắc lại rằng: Trong 31 đồng chí hiện nay là Ủy viên Đảng, ủy viên Trung ương ta, trước ngày khởi nghĩa đã được đế quốc Pháp tặng cho 222 năm tù đày. Ðó là không kể những án tử hình vắng mặt và những cuộc vượt ngục trước khi hết hạn ở tù. Biến cái rủi thành cái may, các đồng chí ta đã lợi dụng những ngày tháng ở tù để hội họp và học tập lý luận. Một lần nữa, việc đó lại chứng tỏ rằng chính sách khủng bố cực kỳ dã man của kẻ thù chẳng những không ngăn trở được bước tiến của cách mạng, mà trái lại nó đã trở nên một thứ lửa thử vàng, nó rèn luyện cho người cách mạng càng thêm cứng rắn. Mà kết quả là cách mạng đã thắng, mà đế quốc đã thua.

Ðảng ta vĩ đại thật! Một ví dụ: Trong lịch sử ta có ghi chuyện vị anh hùng dân tộc là Thánh Gióng đã dùng gốc tre đánh đuổi giặc ngoại xâm. Trong những ngày đầu kháng chiến, Ðảng ta đã lãnh đạo hàng nghìn, hàng vạn anh hùng noi gương Thánh Gióng dùng gậy tầm vông mà đánh thực dân Pháp. Nhưng thắng đế quốc và phong kiến là tương đối dễ; thắng bần cùng và lạc hậu còn khó hơn nhiều. Ngày nay ở miền Bắc hoàn toàn giải phóng, Ðảng đoàn kết và lãnh đạo nhân dân ta thi đua kiến thiết chủ nghĩa xã hội, xây dựng đời sống vui tươi, no ấm và mỹ tục thuần phong. Hễ còn có một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Ðảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm hết nhiệm vụ.

Cho nên Ðảng vừa lo tính công việc lớn như đổi nền kinh tế và văn hóa lạc hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hóa tiên tiến, đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hằng ngày của nhân dân ta. Cho nên Ðảng ta vĩ đại vì nó bao trùm cả nước, mà đồng thời là vì nó là gần gũi tận trong lòng của mỗi người đồng bào ta. Ðảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Ðảng ta không có lợi ích gì hết khác. Nhiệm vụ hiện nay của Ðảng ta là lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.

Nhân dân ta có truyền thống lao động cần cù, lại được các nước anh em hết lòng giúp đỡ. Chúng ta phải có quyết tâm học tập và theo kịp các nước anh em ta. Kết quả tốt đẹp của đợt thi đua lấy thành tích chào mừng Ðảng đã chứng tỏ rằng sáng kiến và lực lượng của nhân dân ta rất dồi dào và to lớn. Khi tư tưởng đã thông suốt thì khó khăn gì cũng vượt được, công việc gì to mấy cũng làm được. Trung ương kêu gọi toàn thể đảng viên và đoàn viên thanh niên lao động, bất kỳ ở địa vị nào, làm công việc gì đều phải trau dồi đạo đức cách mạng, tẩy trừ chủ nghĩa cá nhân, cố gắng học tập chính trị, văn hóa và khoa học, kỹ thuật, làm tốt công tác kinh tế tài chính, gương mẫu trong mọi việc làm.

Phải đoàn kết và học hỏi những anh em ngoài Ðảng và ngoài Ðoàn, để cùng nhau tiến bộ.. Hồi khởi nghĩa, Ðảng ta chỉ có non 5.000 đảng viên mà lãnh đạo được nhân dân cả nước làm Cách mạng Tháng Tám thắng lợi.. Ngày nay, hàng ngũ Ðảng ta đã tăng gần 100 lần, nghĩa là độ nửa triệu đảng viên.. Chúng ta lại có hơn 60 vạn đoàn viên Ðoàn Thanh niên Lao động.. Chính quyền nhân dân ta vững chắc, quân đội nhân dân hùng mạnh, Mặt trận dân tộc rộng rãi.. Công nhân, nông dân và trí thức ta được rèn luyện thử thách và tiến bộ không ngừng.. Nói tóm lại: Lực lượng của chúng ta to lớn và ngày càng to lớn.. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng, chúng ta nhất định thành công trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội,. nhất định thắng lợi trong công cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. chúng ta nhất định thành công trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội,.

https://www.youtube.com/watch?v=AqqZjwG49U4Bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ðảng, tại Hà Nội, ngày 51-1960. Thưa các đồng chí, Tôi xin thay mặt Trung ương Ðảng và Mặt trận hoan nghênh các đồng chí đã đến dự lễ chúc mừng Ðảng 30 tuổi. Trong thời gian vừa qua,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top