Chết cho người phụ nữ mình yêu thì dễ hơn là phải sống chung với họ. Không có em đời anh như vô nghĩa Có em rồi thà đĩa cắn còn hơn

Chết cho người phụ nữ mình yêu thì dễ hơn là phải sống chung với họ.

Không có em đời anh như vô nghĩa

Có em rồi thà đĩa cắn còn hơn

Tôi biết tính khí của tôi không tốt, nếu bạn không chịu được thì tốt nhất nên xem xét lại bản thân, tại sao người khác có thể còn bạn thì không.

Cờ bạc… người chơi là người bại, người đánh mãi là người thua, chỉ có người a dua là người luôn luôn thắng.

Bao nhiêu năm ta dỗ dành thiên hạ

Đến lúc buồn không biết ăn vạ cùng ai

Muốn tặng anh một cuộc sống màu hồng, nhưng sợ rằng thằng chồng em nó ghen

Một hôm nọ, anh chồng đi về sớm hơn mọi khi, gặp vợ đang ngủ với thằng bạn mình. Anh chồng rút súng bắn chết thằng bạn. Cô vợ bình tĩnh mặc quần áo và nói với ông chồng: “Anh mà không bỏ được cái tính nóng đấy đi thì có ngày mất hết bạn bè”.

Không thành công thì cũng thành thụ

Tôi có cái xe cái gì nó cũng kêu… chỉ riêng cái còi không kêu -_-

Học cho lắm vào… mai sau giữ bò :)))

Mai mốt phải biết phân biệt giữa đường với muối nghe chưa!! Chua lè

Chết cho người phụ nữ mình yêu thì dễ hơn là phải sống chung với họ.

Không có em đời anh như vô nghĩa
Có em rồi thà đĩa cắn còn hơn Ngược

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top