Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công. Nếu phiên bản đầu tiên của bạn không thành công, hãy đạt tên nó là phiên bản 1.0

Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công.

Nếu phiên bản đầu tiên của bạn không thành công, hãy đạt tên nó là phiên bản 1.0

Người thành công thường cô đơn nhưng thi thoảng cũng có người cô đơn tưởng mình thành công.

Thành công chính là kết quả của cái mà các nhà xã hội học gọi tên là “ưu thế tích tụ”.

Tiền không mua được thành công, tiền chỉ đầu tư cho thành công.

Những điều vĩ đại trong kinh doanh không bao giờ được tạo ra bởi một người mà nó được tạo ra bởi một nhóm người.

Nếu bạn có một giấc mơ tỷ phú, hãy chuẩn bị tinh thần sống như một ăn mày khu ổ chuột.

Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng

Không cần bảo thủ quy tắc, dám sáng tạo mới có thể đánh bại đối thủ.

Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công.

Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn

Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công.

Nếu phiên bản đầu tiên của bạn không thành công, hãy đạt tên nó là phiên bản 1.0 Thành công

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top