Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công. Mọi người có thể thành công khi họ thấy niềm vui trong những công việc mình đang làm

Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công.

Mọi người có thể thành công khi họ thấy niềm vui trong những công việc mình đang làm

Người thành công thường cô đơn nhưng thi thoảng cũng có người cô đơn tưởng mình thành công.

Thành công chính là kết quả của cái mà các nhà xã hội học gọi tên là “ưu thế tích tụ”.

Tiền không mua được thành công, tiền chỉ đầu tư cho thành công.

Những điều vĩ đại trong kinh doanh không bao giờ được tạo ra bởi một người mà nó được tạo ra bởi một nhóm người.

Nếu bạn có một giấc mơ tỷ phú, hãy chuẩn bị tinh thần sống như một ăn mày khu ổ chuột.

Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng

Không cần bảo thủ quy tắc, dám sáng tạo mới có thể đánh bại đối thủ.

Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin

Bạn có thể thất vọng khi bạn thất bại, nhưng bạn sẽ không thể thành công nếu không cố gắng

Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công.

Mọi người có thể thành công khi họ thấy niềm vui trong những công việc mình đang làm Thành công

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top