Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công. Cách trả thù tốt nhất là thành công.

Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công.

Cách trả thù tốt nhất là thành công.

Người thành công thường cô đơn nhưng thi thoảng cũng có người cô đơn tưởng mình thành công.

Thành công chính là kết quả của cái mà các nhà xã hội học gọi tên là “ưu thế tích tụ”.

Tiền không mua được thành công, tiền chỉ đầu tư cho thành công.

Những điều vĩ đại trong kinh doanh không bao giờ được tạo ra bởi một người mà nó được tạo ra bởi một nhóm người.

Nếu bạn có một giấc mơ tỷ phú, hãy chuẩn bị tinh thần sống như một ăn mày khu ổ chuột.

Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng

Nổ lực không đảm bảo thành công nhưng không có thành công nào không cần nổ lực.

Thất bại là mẹ của thành công. Miễn đừng có quá nhiều mẹ là được.

Thành công không phụ thuộc vào chủng tộc hay thu nhập của bố mẹ bạn.

Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công.

Cách trả thù tốt nhất là thành công. Thành công

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top