Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia!

Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc

Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia!

Biết sai sửa sai nhưng không bao giờ nhận mình sai.

Tại sao lòng bàn chân trắng hơn mặt và tay?vì lòng bàn chân nó biết giấu mặt.


Kẻ nhận sai chẳng khác nào nói mình nhu nhược.

Không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin

Thà ta phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta

Người không vì mình trời chu đất diệt

Những việc đại sự trong thiên hạ, về nhà hỏi vợ, vợ bảo sao, cứ làm ngược lại ắt thành công!

Ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát nếu bạn biết quay lưng.

Không ngọn cây nào vươn cao tận thiên đường mà không cắm rễ sâu xuống tận địa ngục.

Chi phí phải trả cho sự sai lầm ít hơn so với việc không làm gì cả

Sẽ thật buồn nếu một ngày bạn cho rằng mình chẳng có gì để phấn đấu và tiến bộ.

Đừng đánh giá tôi dựa trên thành công của tôi, hãy đánh giá tôi dựa trên số lần tôi gục ngã và đứng dậy trở lại

Khi cả thế giới dường như quay lưng lại với bạn,

Bạn hãy nhớ rằng máy bay cất cánh được là nhờ NGƯỢC GIÓ.

Nếu thật sự muốn, bạn sẽ tìm cách

Nếu không muốn, bạn sẽ tìm lí do.

Hành trình vạn dặm nào cũng bắt đầu bằng một bước chân.

Nhiều người đã chết lúc 25 tuổi, nhưng đến 75 tuổi mới được đem chôn.

Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc

Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top