Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc Nếu thật sự muốn, bạn sẽ tìm cách Nếu không muốn, bạn sẽ tìm lí do.

Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc

Nếu thật sự muốn, bạn sẽ tìm cách

Nếu không muốn, bạn sẽ tìm lí do.

Ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát nếu bạn biết quay lưng.

Không ngọn cây nào vươn cao tận thiên đường mà không cắm rễ sâu xuống tận địa ngục.

Chi phí phải trả cho sự sai lầm ít hơn so với việc không làm gì cả

Sẽ thật buồn nếu một ngày bạn cho rằng mình chẳng có gì để phấn đấu và tiến bộ.

Đừng đánh giá tôi dựa trên thành công của tôi, hãy đánh giá tôi dựa trên số lần tôi gục ngã và đứng dậy trở lại

Con chim đậu trên cành không bao giờ sợ cành cây gãy, bởi niềm tin của nó không đặt vào cành cây, mà đặt vào đôi cánh của chính mình.

Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Nếu bạn muốn đạt được những thứ bạn chưa từng có, bạn phải làm những điều bạn chưa từng làm.

Khi bạn muốn tìm một người thay đổi được cuộc đời bạn, hãy nhìn vào gương!

Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc

Nếu thật sự muốn, bạn sẽ tìm cách
Nếu không muốn, bạn sẽ tìm lí do. Động lực

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top