Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc Nếu muốn làm được việc lớn, trước hết hãy hạ cái tôi của mình xuống

Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc

Nếu muốn làm được việc lớn, trước hết hãy hạ cái tôi của mình xuống

Ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát nếu bạn biết quay lưng.

Không ngọn cây nào vươn cao tận thiên đường mà không cắm rễ sâu xuống tận địa ngục.

Chi phí phải trả cho sự sai lầm ít hơn so với việc không làm gì cả

Sẽ thật buồn nếu một ngày bạn cho rằng mình chẳng có gì để phấn đấu và tiến bộ.

Đừng đánh giá tôi dựa trên thành công của tôi, hãy đánh giá tôi dựa trên số lần tôi gục ngã và đứng dậy trở lại

Khi cả thế giới dường như quay lưng lại với bạn,

Bạn hãy nhớ rằng máy bay cất cánh được là nhờ NGƯỢC GIÓ.

Bạn sẽ không biết mình mạnh mẽ thế nào, cho đến khi mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất.

Người ta chẳng bao giờ phát minh được đèn điện nếu chỉ luôn cải thiện đèn dầu.

Bạn không thể bắt đầu một chương mới của cuộc đời nếu cứ đọc đi đọc lại chương cũ.

Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc

Nếu muốn làm được việc lớn, trước hết hãy hạ cái tôi của mình xuống Động lực

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top