Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc Nếu có một ai đó làm chậm bước chân của mình, hãy nhẹ nhàng bước sang hướng khác.

Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc

Nếu có một ai đó làm chậm bước chân của mình, hãy nhẹ nhàng bước sang hướng khác.

Ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát nếu bạn biết quay lưng.

Không ngọn cây nào vươn cao tận thiên đường mà không cắm rễ sâu xuống tận địa ngục.

Chi phí phải trả cho sự sai lầm ít hơn so với việc không làm gì cả

Sẽ thật buồn nếu một ngày bạn cho rằng mình chẳng có gì để phấn đấu và tiến bộ.

Đừng đánh giá tôi dựa trên thành công của tôi, hãy đánh giá tôi dựa trên số lần tôi gục ngã và đứng dậy trở lại

Bạn chỉ có thể băng qua đại dương bao la khi có can đảm không nhìn về bờ bến.

Nếu không ai giúp bạn, đừng ngạc nhiên. Nếu có người giúp bạn, đấy mới là điều bất thường.

Nếu chúng ta muốn thay đổi thế giới. Hãy thay đổi bản thân trước! Bởi thay đổi thế giới có lẽ là việc của Obama thôi.

Mọi người thường nói rằng động lực không kéo dài. Và chuyện tắm cũng vậy. Đó là lý do vì sao chúng ta thực hiện nó mỗi ngày.

Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc

Nếu có một ai đó làm chậm bước chân của mình, hãy nhẹ nhàng bước sang hướng khác. Động lực

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top