Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc Khó khăn không phải để quật ngã ta, nhưng là để ta quật ngã chúng.

Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc

Khó khăn không phải để quật ngã ta, nhưng là để ta quật ngã chúng.

Ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát nếu bạn biết quay lưng.

Không ngọn cây nào vươn cao tận thiên đường mà không cắm rễ sâu xuống tận địa ngục.

Chi phí phải trả cho sự sai lầm ít hơn so với việc không làm gì cả

Sẽ thật buồn nếu một ngày bạn cho rằng mình chẳng có gì để phấn đấu và tiến bộ.

Đừng đánh giá tôi dựa trên thành công của tôi, hãy đánh giá tôi dựa trên số lần tôi gục ngã và đứng dậy trở lại

Khi cả thế giới dường như quay lưng lại với bạn,

Bạn hãy nhớ rằng máy bay cất cánh được là nhờ NGƯỢC GIÓ.

Nếu thật sự muốn, bạn sẽ tìm cách

Nếu không muốn, bạn sẽ tìm lí do.

Hành trình vạn dặm nào cũng bắt đầu bằng một bước chân.

Đừng lo lắng khi thấy ai đó giỏi hơn mình. Chỉ cần tập trung vào việc “Phá kỷ lục” của chính mình mỗi ngày, tiếp tục đẩy bản thân mình về phía trước.

Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc

Khó khăn không phải để quật ngã ta, nhưng là để ta quật ngã chúng. Động lực

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top