Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc Đường tuy ngắn, không đi không đến. Việc tuy nhỏ, không làm không nên.

Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc

Đường tuy ngắn, không đi không đến.

Việc tuy nhỏ, không làm không nên.

Ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát nếu bạn biết quay lưng.

Không ngọn cây nào vươn cao tận thiên đường mà không cắm rễ sâu xuống tận địa ngục.

Chi phí phải trả cho sự sai lầm ít hơn so với việc không làm gì cả

Sẽ thật buồn nếu một ngày bạn cho rằng mình chẳng có gì để phấn đấu và tiến bộ.

Đừng đánh giá tôi dựa trên thành công của tôi, hãy đánh giá tôi dựa trên số lần tôi gục ngã và đứng dậy trở lại

Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.

Nếu có một ai đó làm chậm bước chân của mình, hãy nhẹ nhàng bước sang hướng khác.

Bạn chỉ có thể băng qua đại dương bao la khi có can đảm không nhìn về bờ bến.

Nếu không ai giúp bạn, đừng ngạc nhiên. Nếu có người giúp bạn, đấy mới là điều bất thường.

Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc

Đường tuy ngắn, không đi không đến.
Việc tuy nhỏ, không làm không nên. Động lực

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top