Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc Đằng sau không ai chống lưng tuyệt đối không được ngã

Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc

Đằng sau không ai chống lưng tuyệt đối không được ngã

Ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát nếu bạn biết quay lưng.

Không ngọn cây nào vươn cao tận thiên đường mà không cắm rễ sâu xuống tận địa ngục.

Chi phí phải trả cho sự sai lầm ít hơn so với việc không làm gì cả

Sẽ thật buồn nếu một ngày bạn cho rằng mình chẳng có gì để phấn đấu và tiến bộ.

Đừng đánh giá tôi dựa trên thành công của tôi, hãy đánh giá tôi dựa trên số lần tôi gục ngã và đứng dậy trở lại

Khi cả thế giới dường như quay lưng lại với bạn,

Bạn hãy nhớ rằng máy bay cất cánh được là nhờ NGƯỢC GIÓ.

“Chúng ta sẽ trở thành những gì mà chúng ta nghĩ.”

Tuổi trẻ không phải dùng để chơi bời, mà dùng để thoát nghèo, thoát khổ.

Nếu muốn đạt được thực lực của mình, thì đừng bao giờ ngừng phấn đấu.

Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc

Đằng sau không ai chống lưng tuyệt đối không được ngã Động lực

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top