Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc Con tàu rất an toàn khi neo đậu ở cảng nhưng người ta đóng tàu không phải vì mục đích đó.

Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc

Con tàu rất an toàn khi neo đậu ở cảng nhưng người ta đóng tàu không phải vì mục đích đó.

Ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát nếu bạn biết quay lưng.

Không ngọn cây nào vươn cao tận thiên đường mà không cắm rễ sâu xuống tận địa ngục.

Chi phí phải trả cho sự sai lầm ít hơn so với việc không làm gì cả

Sẽ thật buồn nếu một ngày bạn cho rằng mình chẳng có gì để phấn đấu và tiến bộ.

Đừng đánh giá tôi dựa trên thành công của tôi, hãy đánh giá tôi dựa trên số lần tôi gục ngã và đứng dậy trở lại

Nào có năm tháng tĩnh lặng, chẳng qua là có người mang gánh nặng thay bạn bước đi mà thôi.

Dũng khí cách nỗi lo sợ một bước chân.

Sống cuộc đời của mình theo mong muốn của người khác là lãng phí cuộc đời của bạn

Chúng tôi đi tới nơi chưa ai tới trước đó. Không có hình mẫu nào để noi theo, không có gì để sao chép. Điều đó khiến mọi chuyện thật lý thú

Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc

Con tàu rất an toàn khi neo đậu ở cảng nhưng người ta đóng tàu không phải vì mục đích đó. Động lực

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top