Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc Chuyên gia trong bất cứ lĩnh vực nào đều đã từng là người mới bắt đầu.

Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc

Chuyên gia trong bất cứ lĩnh vực nào đều đã từng là người mới bắt đầu.

Ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát nếu bạn biết quay lưng.

Không ngọn cây nào vươn cao tận thiên đường mà không cắm rễ sâu xuống tận địa ngục.

Chi phí phải trả cho sự sai lầm ít hơn so với việc không làm gì cả

Sẽ thật buồn nếu một ngày bạn cho rằng mình chẳng có gì để phấn đấu và tiến bộ.

Đừng đánh giá tôi dựa trên thành công của tôi, hãy đánh giá tôi dựa trên số lần tôi gục ngã và đứng dậy trở lại

Khi cả thế giới dường như quay lưng lại với bạn,

Bạn hãy nhớ rằng máy bay cất cánh được là nhờ NGƯỢC GIÓ.

Nếu thật sự muốn, bạn sẽ tìm cách

Nếu không muốn, bạn sẽ tìm lí do.

Điều tôi muốn biết trước tiên không phải là bạn đã thất bại ra sao mà là bạn đã chấp nhận nó như thế nào.

Thất bại đánh gục những kẻ thua cuộc, nhưng gợi lên niềm cảm hứng cho những người chiến thắng

Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc

Chuyên gia trong bất cứ lĩnh vực nào đều đã từng là người mới bắt đầu. Động lực

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top