Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc Chúng ta không ngừng phấn đấu, không phải để thay đổi thế giới, mà để thế giới phải ngước nhìn chúng ta.

Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc

Chúng ta không ngừng phấn đấu, không phải để thay đổi thế giới, mà để thế giới phải ngước nhìn chúng ta.

Ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát nếu bạn biết quay lưng.

Không ngọn cây nào vươn cao tận thiên đường mà không cắm rễ sâu xuống tận địa ngục.

Chi phí phải trả cho sự sai lầm ít hơn so với việc không làm gì cả

Sẽ thật buồn nếu một ngày bạn cho rằng mình chẳng có gì để phấn đấu và tiến bộ.

Đừng đánh giá tôi dựa trên thành công của tôi, hãy đánh giá tôi dựa trên số lần tôi gục ngã và đứng dậy trở lại

Khi cả thế giới dường như quay lưng lại với bạn,

Bạn hãy nhớ rằng máy bay cất cánh được là nhờ NGƯỢC GIÓ.

Nếu thật sự muốn, bạn sẽ tìm cách

Nếu không muốn, bạn sẽ tìm lí do.

Hành trình vạn dặm nào cũng bắt đầu bằng một bước chân.

Nhiều người đã chết lúc 25 tuổi, nhưng đến 75 tuổi mới được đem chôn.

Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc

Chúng ta không ngừng phấn đấu, không phải để thay đổi thế giới, mà để thế giới phải ngước nhìn chúng ta. Động lực

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top