Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc Cách duy nhất để kết thúc đó là bắt đầu.

Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc

Cách duy nhất để kết thúc đó là bắt đầu.

Ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát nếu bạn biết quay lưng.

Không ngọn cây nào vươn cao tận thiên đường mà không cắm rễ sâu xuống tận địa ngục.

Chi phí phải trả cho sự sai lầm ít hơn so với việc không làm gì cả

Sẽ thật buồn nếu một ngày bạn cho rằng mình chẳng có gì để phấn đấu và tiến bộ.

Đừng đánh giá tôi dựa trên thành công của tôi, hãy đánh giá tôi dựa trên số lần tôi gục ngã và đứng dậy trở lại

Bạn có biết khi mặt trời lên, bạn còn uể oải trong chăn ấm thì một ngày mưu sinh của nhiều người đã gần cạn đi một nữa.

Không có gì nghèo bằng không có tài

Không có gì hèn bằng không có chí.

Đường tuy ngắn, không đi không đến.

Việc tuy nhỏ, không làm không nên.

Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.

Cả những người giỏi hơn bạn cũng đang cố gắng thì tại sao bạn lại dám bỏ cuộc

Cách duy nhất để kết thúc đó là bắt đầu. Động lực

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top