Bậy bạ bựa bẩn bấy bá Trẻ em thật là đáng yêu, nhưng quá trình tạo ra chúng mới là đáng kể.

Bậy bạ bựa bẩn bấy bá

Trẻ em thật là đáng yêu, nhưng quá trình tạo ra chúng mới là đáng kể.

Nếu ai đó quay lưng lại với bạn…

Hãy vỗ vào mông họ.

– Chị có thể làm bạn gái em được không?

– Tôi không thích trẻ con!

– Vâng, em nhất định sẽ cẩn thận.


– Mấy đứa gay có gì hay?

– Có sao không, không những chừa con gái lại cho mày, nó còn dụ bớt mấy thằng đực để cho mày đỡ cạnh tranh. Một mũi tên chết 2 con trym.

Hoa hồng nào chẳng có gai

Yêu nhau thì phải có thai mới bền

– Sao con gái không chịu nhắn tin trước vậy?

– Tinh binh bơi tới chỗ trứng hay trứng bơi tới chỗ tinh binh.

– Em có sợ độ cao không?

– Dạ không

– Để anh biết đường đưa em lên đỉnh


Khi bạn xxx và muốn quay clip lại thì hãy mở thêm nhạc Disney làm nhạc nền. Để lỡ sau này video đó bị phát tán trên mạng thì Disney sẽ nhảy vào bắt bản quyền âm nhạc và video đó sẽ bị gỡ xuống ngay lập tức.

Vợ chồng lục đục, tình dục làm hòa.

– Em biết không, 1 trận Sex = 7 km chạy bộ không?

– Thôi ông im mẹ mồm đi, *éo thằng nào chạy 7km trong 30 giây cả.

Bậy bạ bựa bẩn bấy bá

Trẻ em thật là đáng yêu, nhưng quá trình tạo ra chúng mới là đáng kể.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top