Bậy bạ bựa bẩn bấy bá Ngày Iphone mở bán… tôi mong em đừng mở háng :(

Bậy bạ bựa bẩn bấy bá

Ngày Iphone mở bán… tôi mong em đừng mở háng 🙁

Nếu ai đó quay lưng lại với bạn…

Hãy vỗ vào mông họ.

– Chị có thể làm bạn gái em được không?

– Tôi không thích trẻ con!

– Vâng, em nhất định sẽ cẩn thận.


– Mấy đứa gay có gì hay?

– Có sao không, không những chừa con gái lại cho mày, nó còn dụ bớt mấy thằng đực để cho mày đỡ cạnh tranh. Một mũi tên chết 2 con trym.

Hoa hồng nào chẳng có gai

Yêu nhau thì phải có thai mới bền

– Sao con gái không chịu nhắn tin trước vậy?

– Tinh binh bơi tới chỗ trứng hay trứng bơi tới chỗ tinh binh.

Sóng gió phủ đời trai

Phá thai là thất đức

Khi nào ta sung sức

Nhớ sắm một chiếc bao

Kẻo nhỡ có làm sao

Thì không phải thất đức
Anh có một con quỷ dữ có thể nhốt vào địa ngục giữa hai chân em đc ko?

Gió đưa cành trúc sau hè

Đây em nằm sẵn anh đè ngay đi

Hôm nay trời có trăng rằm

Liệu em có muốn ăn nằm với anh

Bậy bạ bựa bẩn bấy bá

Ngày Iphone mở bán… tôi mong em đừng mở háng 🙁 18+

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top