Bậy bạ bựa bẩn bấy bá Nếu chồng bị bệnh tiểu đường thì vợ bị bệnh gì?… đó là sún răng!!!

Bậy bạ bựa bẩn bấy bá

Nếu chồng bị bệnh tiểu đường thì vợ bị bệnh gì?… đó là sún răng!!!

Nếu ai đó quay lưng lại với bạn…

Hãy vỗ vào mông họ.

– Chị có thể làm bạn gái em được không?

– Tôi không thích trẻ con!

– Vâng, em nhất định sẽ cẩn thận.


– Mấy đứa gay có gì hay?

– Có sao không, không những chừa con gái lại cho mày, nó còn dụ bớt mấy thằng đực để cho mày đỡ cạnh tranh. Một mũi tên chết 2 con trym.

Hoa hồng nào chẳng có gai

Yêu nhau thì phải có thai mới bền

– Sao con gái không chịu nhắn tin trước vậy?

– Tinh binh bơi tới chỗ trứng hay trứng bơi tới chỗ tinh binh.

Em mệt hả, kiếm nhà nào nghỉ nhé :v

Tình yêu là bù đắp cho nhau những khoảng trống

Sáng ra nước tiểu vàng khè

Thì ra trời đã chuyển hè sang thu

Yêu nhau thoải mái

Nhưng đừng tùy tiện sờ vào chỗ đái của nhau

Bậy bạ bựa bẩn bấy bá

Nếu chồng bị bệnh tiểu đường thì vợ bị bệnh gì?… đó là sún răng!!! 18+

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top