Bậy bạ bựa bẩn bấy bá Khi đi em nói em chờ Đi được vài tháng em giờ bên ai Nghĩa vụ vác súng mòn vai Còn em cầm súng của ai mất rồi.

Bậy bạ bựa bẩn bấy bá

Khi đi em nói em chờ

Đi được vài tháng em giờ bên ai

Nghĩa vụ vác súng mòn vai

Còn em cầm súng của ai mất rồi.
Nếu ai đó quay lưng lại với bạn…

Hãy vỗ vào mông họ.

– Chị có thể làm bạn gái em được không?

– Tôi không thích trẻ con!

– Vâng, em nhất định sẽ cẩn thận.


– Mấy đứa gay có gì hay?

– Có sao không, không những chừa con gái lại cho mày, nó còn dụ bớt mấy thằng đực để cho mày đỡ cạnh tranh. Một mũi tên chết 2 con trym.

Hoa hồng nào chẳng có gai

Yêu nhau thì phải có thai mới bền

– Sao con gái không chịu nhắn tin trước vậy?

– Tinh binh bơi tới chỗ trứng hay trứng bơi tới chỗ tinh binh.

– Kể về một lần suýt chết?

– Hôm ấy bố tao định đeo bcs

Định mời anh đi ăn tối

Nhưng sợ anh làm đầu gối em thâm

Đôi khi có những mối quan hệ chỉ để quan hệ…

– Bạn dùng cả thanh xuân để làm gì?

– Chờ mất trinh

Bậy bạ bựa bẩn bấy bá

Khi đi em nói em chờ
Đi được vài tháng em giờ bên ai
Nghĩa vụ vác súng mòn vai
Còn em cầm súng của ai mất rồi. 18+

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top