BÀI PHÁT BIỂU QUAN TRỌNG CỦA TT TRUMP

Cám ơn mọi người, chào buổi chiều Cám ơn Hôm nay tôi muốn nói chuyện tại đây về mối quan hệ giữa chúng tôi với Trung Quốc và tuyên bố một loạt các hành động mới đễ bảo vệ an toàn và phồn vinh của Hoa kỳ hành động sai trái của Trung Quốc theo như đã biế

Cám ơn mọi người, chào buổi chiều Cám ơn Hôm nay tôi muốn nói chuyện tại đây về mối quan hệ giữa chúng tôi với Trung Quốc và tuyên bố một loạt các hành động mới đễ bảo vệ an toàn và phồn vinh của Hoa kỳ hành động sai trái của Trung Quốc theo như đã biết mấy mươi năm nay trước sau như một tiến hành đánh cắp Hoa Kỳ trong quan hệ với Trung Quốc Chúng tôi bị tổn thất mấy trăm tỷ đô Nhất là trong mấy năm cầm quyền của chính phủ tiền nhiệm Trung Quốc đã cướp đi các công xưởng của chúng tôi cướp đi các vị trí công việc của chúng tôi hủy hoại các sản nghiệp của chúng tôi cướp đi bản quyền tri thức của chúng tôi vi phạm lời hứa của họ với WHO tệ hơn nữa là họ được cho là quốc gia đang phát triển được ưu đãi rất nhiều thể loại thuế mà các nước khác bao gồm Hoa kỳ cũng không được có quyền lợi đó.

Nhưng tôi chưa bao giờ cho rằng những cái đó hoàn toàn thuộc về Trung Quốc. họ có thể thoát tội đánh cắp. Đó là việc chưa từng có trước nay. do là vì những chính khách trước đây. nói trắng ra là do tổng thống tiền nhiệm. nhưng tôi không giống như ông ta. Phiên chính phủ này sau khi bàn bạc cho rằng. chúng ta phải đấu tranh cho cái gọi là sự bình đẳng . và thỏa thuận đối ứng. Trung Quốc cũng phi pháp tuyên bố chủ quyền các vùng lãnh thổ ở. Thái Bình Dương, uy hiếp tự do hàng hải và mậu dịch quốc tế. họ đã phá vỡ cam kết với quốc tế. về bảo đảm quyền tự trị của Hồng Kong. Hoa kỳ mong muốn thiết lập với Trung Quốc. mối quan hệ cỡi mở có tính kiến thiết. nhưng muốn hiện thực mối quan hệ này. chúng ta cần phải tăng cường bảo vệ lợi ích quốc gia. Chính quyền Trung Quốc không ngừng. vi phạm đối với chúng tôi và nhiều nước khác.

https://www.youtube.com/watch?v=TA7TCoaeE8gCám ơn mọi người, chào buổi chiều Cám ơn Hôm nay tôi muốn nói chuyện tại đây về mối quan hệ giữa chúng tôi với Trung Quốc và tuyên bố một loạt các hành động mới đễ bảo vệ an toàn và phồn vinh của Hoa kỳ hành động sai trái của Trung Quốc theo như đã biế

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top