BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC CỦA TT THÁI ANH VĂN

Đối mặt với tình hình nhiều thay đổi phức tạp giữa hai bờ Trong bốn năm qua, chúng tôi đã rất cố gắng duy trì sự ổn định hòa bình giữa hai bờ, tạo nổ lức lớn nhất cũng được sự khẳng định của dư luận quốc tế Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, cùng mong muốn

Đối mặt với tình hình nhiều thay đổi phức tạp giữa hai bờ Trong bốn năm qua, chúng tôi đã rất cố gắng duy trì sự ổn định hòa bình giữa hai bờ, tạo nổ lức lớn nhất cũng được sự khẳng định của dư luận quốc tế Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, cùng mong muốn đối thọai đôi bờ tạo sự cống hiến cụ thể vì sự an toàn khu vực Tôi nói rõ thêm một lần nữa về 8 từ: “Hòa bình, đối đẳng, dân chủ, đối thoại” Chúng tôi sẽ không tiếp nhận với đương cục Bắc Kinh, với “Một nước hai chế độ” làm thay đổi Đài Loan Phá hoại hiện trạng eo biển Đài Loan Đó là kiên định nguyên tắc không thay đổi của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tuân thủ hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc đối với các điều khoản của quan hệ đôi bờ để xử lý sự vụ đôi bên Đó là lập trường nhất quán của chúng tôi để duy trì trạng thái hòa bình ổn định cho eo biển.

https://www.youtube.com/watch?v=6pOJ0q9e9iMĐối mặt với tình hình nhiều thay đổi phức tạp giữa hai bờ Trong bốn năm qua, chúng tôi đã rất cố gắng duy trì sự ổn định hòa bình giữa hai bờ, tạo nổ lức lớn nhất cũng được sự khẳng định của dư luận quốc tế Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, cùng mong muốn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top