Bài Phát Biểu Khi Nhận Giải "Best Couple of The Year" Của Singto và Krist Tại LINETV Explosion

Đầu tiên tối muốn cảm ơn đến LINETV vì đã cho chúng tôi cơ hội tham gia giải vote này và tôi muốn cảm ơn đến tất cả các fan, nếu không có họ thực ra có fan bên cạnh làm chúng tôi hạnh phúc rất nhiều tôi luôn cảm ơn họ Cảm ơn các nhân viên, các nam/nữ d

Đầu tiên tối muốn cảm ơn đến LINETV vì đã cho chúng tôi cơ hội tham gia giải vote này và tôi muốn cảm ơn đến tất cả các fan, nếu không có họ thực ra có fan bên cạnh làm chúng tôi hạnh phúc rất nhiều tôi luôn cảm ơn họ Cảm ơn các nhân viên, các nam/nữ diễn viên của GMMTV đã đến đây ủng hộ chúng tôi không thể không nhắc đến P’Tha, cảm ơn vì đã dạy cho tất cả mọi người, không chỉ có 2 chúng tôi Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Cảm ơn. Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn Sotus S The Series và Sotus The Series vì đã mang chúng tôi đến đây hôm nay Cuối cùng tôi muốn cảm ơn sau khi Krist đã nói hết, đó chính là

https://www.youtube.com/watch?v=6G4Rb8WMGTgĐầu tiên tối muốn cảm ơn đến LINETV vì đã cho chúng tôi cơ hội tham gia giải vote này và tôi muốn cảm ơn đến tất cả các fan, nếu không có họ thực ra có fan bên cạnh làm chúng tôi hạnh phúc rất nhiều tôi luôn cảm ơn họ Cảm ơn các nhân viên, các nam/nữ d

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top