Bài phát biểu cứng rắn của Cảnh sát trưởng Louisiana!

Tụi bây nghĩ rằng kẻ dũng mãnh như tao lại sợ đám ranh con 57kg như tụi bây ? cả đời tụi bây chưa bao giờ đánh thắng một trận chiến công bằng nào, mà còn đòi mang súng nữa. các bạn trẻ, tao sẽ đợi tụi bây bất cứ lúc nào trên đường phố này, nặng nhẹ đối

Tụi bây nghĩ rằng kẻ dũng mãnh như tao lại sợ đám ranh con 57kg như tụi bây ? cả đời tụi bây chưa bao giờ đánh thắng một trận chiến công bằng nào, mà còn đòi mang súng nữa. các bạn trẻ, tao sẽ đợi tụi bây bất cứ lúc nào trên đường phố này, nặng nhẹ đối với tao không có khác biệt, tụi bây sẽ chạy không thoát Xem cái dáng của tụi bây,đàn ông tụi tao tập cử tạ còn nặng hơn tụi bây Những tên trong tù, đa số đều không hư hỏng, họ chỉ là vi phạm pháp luật, Họ không gian ác, nhưng sẽ không tôn trọng những thằng ranh con như tụi bây, đến lúc đó họ sẽ ném tụi bây như con thú nhồi bông. Tao khuyên mỗi người dân xem tiết mục này, xem lại lương tâm của mình, .

Lấy lại dũng khí của người mỹ, chiến thắng tất cả những kẻ gian ác Tao thỉnh cầu mọi người xem xong tin tức này, đứng ra giành lấy khu phố mình, giành lấy quốc gia mình đứng ra làm chứng tố cáo những phần tử khủng bố trong khu phố, những thành phần dị giáo làm loạn đối với những kẻ lợi dụng câu chuyện ở đất nước chúng ta, tạo ra nạn phân biệt chủng tộc hãy xem kỹ những người đứng sau tao, đứng bên cạnh mỗi nhân viên cảnh sát đều là những thủ lĩnh da đen trong khu phố Đó không phải là vấn đề chủng tộc, đúng là vấn đề giữa đúng và sai. một thông tin cuối cùng cho đám ranh con, hôm nay tụi bây nghe cho rõ lời nói của tao.

https://www.youtube.com/watch?v=6-DId1aEHxQTụi bây nghĩ rằng kẻ dũng mãnh như tao lại sợ đám ranh con 57kg như tụi bây ? cả đời tụi bây chưa bao giờ đánh thắng một trận chiến công bằng nào, mà còn đòi mang súng nữa. các bạn trẻ, tao sẽ đợi tụi bây bất cứ lúc nào trên đường phố này, nặng nhẹ đối

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top