BÀI PHÁT BIỂU CỦA TT THÁI ANH VĂN

Đảng Dân Tiến không đại diện cho Đài Loan Quốc dân Đảng cũng không đại diện Trung Hoa Dân Quốc .Việc chính đảng nên làm là: là bảo đảm quyền lợi cho người dân Đài Loan, để họ tự quyết định vận mệnh tương lai của mình bảo vệ cuộc sống tự do dân chủ. Mọi

Đảng Dân Tiến không đại diện cho Đài Loan Quốc dân Đảng cũng không đại diện Trung Hoa Dân Quốc .Việc chính đảng nên làm là: là bảo đảm quyền lợi cho người dân Đài Loan, để họ tự quyết định vận mệnh tương lai của mình bảo vệ cuộc sống tự do dân chủ. Mọi người nói có đúng không? Đúng Ngày này của 4 năm sau, Thái Anh Văn tôi lại một lần nữa sẽ đứng ở đây. Thưa quý vị, tôi không để mọi người phải thất vọng, tôi nói được là làm được, trong 4 năm qua, việc tôi làm mỗi ngày, là đảm bảo đời đời kiếp kiếp cho người dân Đài Loan, có quyền tự quyết tương lại của mình, mọi người nói có đúng không? Đúng. Tổng thống là tổng thống của Trung Hoa Dân Quốc Tổng thống là tổng thống của người dân Đài Loan.

https://www.youtube.com/watch?v=B36ZT4fBOSkĐảng Dân Tiến không đại diện cho Đài Loan Quốc dân Đảng cũng không đại diện Trung Hoa Dân Quốc .Việc chính đảng nên làm là: là bảo đảm quyền lợi cho người dân Đài Loan, để họ tự quyết định vận mệnh tương lai của mình bảo vệ cuộc sống tự do dân chủ. Mọi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top