Bài phát biểu cảm nghĩ nhân ngày 20 tháng 11

Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo. dân tộc ta có truyền thông tôn sư trọng đạo từ lâu đời. các câu thành ngữ không thầy đố mày làm nên. muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. muốn làm thầy thì phải dầy sự học. đã nói l

Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo. dân tộc ta có truyền thông tôn sư trọng đạo từ lâu đời. các câu thành ngữ không thầy đố mày làm nên. muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. muốn làm thầy thì phải dầy sự học. đã nói lên vai trò vị trí của người thầy giáo trong xã hội. tính hiếu học của dân tộc ta. nói đến nghề dạy học, nói đến người thầy giáo. là nói đến con người trí tuệ. tài năng và lòng nhân ái. con người nhân văn, giàu văn hóa, có phong độ chững chạc. và đây cũng là truyền thống, bản chát cao đẹp. của người thầy giáo việt nam. ngày 20 tháng 11 vừa là ngày kỷ niệm nhớ về các nhà giáo trên toàn thế giới. vừa là ngày hội của người dạy học việt nam. và dịp toàn xã hội tiến tới ghi nhận vị trí lớn lao, thiêng liêng của người làm nghề dạy học. truyền thống tôn sư trọng đạo là mối quan hệ giữa người dạy và người học.

Là mối quan hệ đặc biệt của một nghề. mà ở đó luôn có sự tôn trọng kính nể. thương yêu và tri thức không giới hạn. từ xưa cho đến nay, sự nghiệp trồng ngườivới đạo làm thầy. giáo giới việt nam đã không hề toan tính đến công danh, lợi lộc và tuổi tác. suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. ngày nay trong cơ chế thị trường và hội nhập. chúng ta cần phải cố gắng không ngừng trong các phong trào. dạy tốt, học tốt, dạy thực chất, học thực chất. bản chất của phong trào này là thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ, phong trào thi đua quyết định sự sống còn của giáo dục. làm nên thương hiệu của mỗi trường. sự tồn tại của mỗi cá nhân trong nhà trường. tích cực học tập nâng cao trình độ nhận thức. trình độ nghiệp vụ, làm giàu trí tuệ cho bản thân và học sinh. mà không bi thương mại hóa, không lấy vụ lợi làm tiêu chí.


https://www.youtube.com/watch?v=3d-PMlL9ctQKính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo. dân tộc ta có truyền thông tôn sư trọng đạo từ lâu đời. các câu thành ngữ không thầy đố mày làm nên. muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. muốn làm thầy thì phải dầy sự học. đã nói l

0 Shares:
You May Also Like