Anh học CNTT hả, cài win dùm em nhé Để trở thành 1 lập trình viên giỏi: 3% là tài năng, 97% là cần tập trung không bị xao lãng bởi Internet.

Anh học CNTT hả, cài win dùm em nhé <3

Để trở thành 1 lập trình viên giỏi: 3% là tài năng, 97% là cần tập trung không bị xao lãng bởi Internet.

Anh sẽ biến cái phần mềm đó thành phần cứng vì em.

– Tại sao bạn thường cáu gắt?

– Vì debug

– Vậy bạn đối mặt với sự cáu gắt đó như thế nào?

– Tiếp tục debug
Khi bạn chết, bạn không nhận thức được điều đó mà chỉ có những người xung quanh bạn biết. Khi bạn code ngu cũng vậy.

Một lập trình viên trước khi đi ngủ chuẩn bị 2 cái ly:

– Một ly có nước để phòng nếu đêm muốn uống nước.

– Một ly không có nước để dùng trong trường hợp không muốn uống.


Cãi nhau với phụ nữ cũng như đọc Software License Agreement. Đọc đến trang cuối vẫn không hiểu gì nhưng vẫn phải phớt lờ click vào “Tôi đồng ý”.

Khi IT tỏ tình:

while(true){

I.love(you)

}
Khi IT lập trình = Google & Stackoverflow, Github,… & Ctrl+C & Ctrl+V

– Nước nào nằm gần USA?

– USB

Dân IT chuyện với con gái như là tình trạng “Keyboard not found” nhưng vẫn muốn “Strike F1 to continue”

Anh học CNTT hả, cài win dùm em nhé

Để trở thành 1 lập trình viên giỏi: 3% là tài năng, 97% là cần tập trung không bị xao lãng bởi Internet. Dân IT

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top