Luật

Quyền xác định lại giới tính áp dụng từ 1/1/2017

Luật

Quyền xác định lại giới tính được quy định trong Bộ Luật Dân sự 2015, được áp dụng kể từ ngày 1/1/2017. Theo đó:   1. Cá nhân có quyền xác định lại giới tính. Việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp[…]

Quyền chuyển đổi giới tính áp dụng từ 1/1/2017

Luật

Quyền chuyển đổi giới tính được quy định trong Bộ Luật Dân sự 2015, được áp dụng kể từ ngày 1/1/2017. Theo đó:   Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký[…]

Thủ tục sang tên đổi chủ cho xe máy, ô tô

Luật

Các thủ tục sau được chiếu theo Quyết định về lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang ký ban hành. Quyết định có hiệu lực từ 16/6, áp dụng cho các cá nhân, tổ chức khi[…]

Load More